MENU
samaka hara

samaka hara by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

samaka hara

2 votes
7174 views
smoked Herring salad

smoked Herring salad by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

smoked Herring salad

1 vote
6870 views
Tuna Macaroni

Tuna Macaroni by Deepti Naik

2 votes
2622 views
CAESAR SALAD with salmon

CAESAR SALAD with salmon by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

CAESAR SALAD with salmon

1 vote
2469 views